سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

تب آمار

 • از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه 1396 :

 • میزان تولید زباله تا این ماه :31786 تن

 • تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا این ماه :219 عدد

 • تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا این ماه : 84 عدد
 • تعداد کل مسافر جابجا شده (اتوبوس-مینی بوس) تا این ماه : 9267340 نفر
 • تعداد متوفیان تا این ماه :546 نفر
 •  

 • تعداد حوادث آتش نشانی (داخل شهر-خارج شهر) تا این ماه : 202 عدد
 •  

 • تعداد کاشت درخت تا این ماه : 5121 اصله
 •  


  درباره آمار ماه به ماه

  نام فایل
  نوع فایل
  حجم فایل (KB)
  دانلود
    آمار عملکرد سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداری اروميه در سال 1388 الی 1393XLSX 103
    آمار عملکرد سازمان آرامستان شهرداری اروميه در سال 1388 الی 1393XLSX
   243
    آمار عملکرد کميسيون ماده 77 شهرداری اروميه در سال 1388 الی 1393 XLSX40

    آمار و عملکرد كلي اداره املاک  88 الی 93

   XLSX46.2
    تعداد پروانه های صادره مناطق 88 تا آبان 93
  XLSX
  46.2

    آمار وعملکرد سازمان اتوبوسرانی در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  60.4

    آمار عملکرد واحدهای سازمان آمار و فناوری اطلاعات  شهرداري اروميه در سال 1388 تا سال 1393
  XLSX
  86.5

    گزارش عملكرد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداري اروميه در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  67.6

    آمار عملکرد سازمان تاكسيراني شهرداري اروميه در سال 1388 لغایت 1393
  XLSX
  69.7

    آمار عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری اروميه در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  88.4

    آمار عملکرد سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اروميه در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  61.9

    عملكرد كميسيون تجدید نظر ماده صد شهرداری اروميه به تفكيك منطقه از سال 1388 لغایت 1393
  XLSX
  132

    آمار عملكرد سازمان كشتارگاه صنعتي شهرداری اروميه در سال 1388 لغایت 1393
  XLSX
  64.4

    آمار عملکرد شهرداری منطقه 1 در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  199

    آمار عملکرد شهرداری منطقه 2 در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  203

    آمار عملکرد شهرداری منطقه 3 در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  76.4

    آمار عملکرد شهرداری منطقه 4 در سال 1388 الی 1393
  XLSX
  87.7

  نام فایل
  نوع فایل
  حجم فایل (KB)
  دانلود
   
  XLSX
   
  XLSX

   
   XLSX

   

   XLSX
   
  XLSX


    آ
  XLSX


   
  XLSX


   
  XLSX


   
  XLSX


   
  XLSX


   
  XLSX