سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

مدیرعامل : یاسر اسدپور

   

یاسر اسدپور

مدیرعامل

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

 

 

تلفن تماس : 33474006-044

رایانامه : asadpour@urmia.ir