سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

آمار و عملکرد

دوشنبه, 22 خرداد,1396نویسنده: Ravabet-Omomiتعداد نمایش ها (69) دسته ها: آمار و عملکرد
نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
یکشنبه, 07 خرداد,1396نویسنده: Ravabet-Omomiتعداد نمایش ها (98) دسته ها: آمار و عملکرد
نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
یکشنبه, 09 فروردین,1394نویسنده: Editتعداد نمایش ها (1970) دسته ها: آمار و عملکرد
نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
شنبه, 25 بهمن,1393نویسنده: Editتعداد نمایش ها (1852) دسته ها: آمار و عملکرد
نظرات (0)/ رتبه مطلب: 4/0
کلمات کلیدی:
شنبه, 25 بهمن,1393نویسنده: Editتعداد نمایش ها (1896) دسته ها: آمار و عملکرد
نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
12