سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
12
دی ان ان