سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه

                                                                 دانلود فایل فراخوان جذب ایده(استارت آپ)

 

                                          شرایط ارسال آثار

 

1-پست الکترونیکی رویداد به آدرس fava@urmia.ir       ش                     2-دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه   

 

 

آمار بازدید
دی ان ان