سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه 

 

 نام :فرشاد


 سمت :ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

 

نام خانوادگی :درویشی

 

 شماره تماس :33461089  


اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

دی ان ان