سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :کرم


 سمت :مدیر فنی و پشتیبانی

 

نام خانوادگی :بیگ زاده

 

 شماره تماس :33461089


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما