سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :زهرا


 سمت :کارشناس امنیت شبکه

 

نام خانوادگی :پرهیزگار

 

 شماره تماس :33461089


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما