سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه 

 

 نام :سولماز


 سمت :کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

نام خانوادگی :رحیم زادگان

 

 شماره تماس :33461089           


دی ان ان