سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :صبریه


 سمت :کارشناس مرکز داده

 

نام خانوادگی :میرزایی

 

 شماره تماس :33461089


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما