سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :مهدی


 سمت :کارشناس ups و سخت افزار

 

نام خانوادگی :احمد ضیاء

 

 شماره تماس :33461089


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما