سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :محمد


 سمت :ﻛﺎرﺷﻨﺎس شبکه

 

نام خانوادگی :آژند

 

 شماره تماس :33475914


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما