سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :مقصود


 سمت :معاونت اداری و مالی

 

نام خانوادگی :پورجعفری

 

 شماره تماس :33475914


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما