سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام : پریا


 سمت :مسئول حسابداری و اعتبارات

 

نام خانوادگی : فیضی

 

 شماره تماس :33461089


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما