سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :لیلا


 سمت :مسئول بخش امانی و آمار

 

نام خانوادگی :عباسی

 

 شماره تماس :33461089


تماس الکترونیکی

فیلد های ضروری

اطلاعات تماس شما

پیام شما