سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه

چارت سازمانی
 

 

 نام :سونیا


 سمت :مسئول کارگزینی

 

نام خانوادگی :اشجاری

 

 شماره تماس :33461089