سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
 
دی ان ان