سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
ویژه ماه رمضان
آمار ماه به ماه شهر
پیگیری مکاتبات شهروندان
دی ان ان