سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه

  • از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 1397 :

 

  • میزان تولید زباله تا این ماه:87744 تن
  • تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا این ماه : 593عدد
  • تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا این ماه : 247عدد
  • تعداد کل مسافر جابجا شده (اتوبوس-مینی بوس) تا این ماه : 26479135نفر
  • تعداد متوفیان تا این ماه:1440نفر
  • تعداد حوادث آتش نشانی (داخل شهر-خارج شهر) تا این ماه : 823 عدد
  • تعداد کاشت درخت تا این ماه : 3197 عدد

 

 

درباره آمار ماه به ماه

 

آمار بازدید
دی ان ان