سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه

 

     

 

 نام : علی اکبر

 

 

 سمت :رئیس اداره مالی و اقتصای

 

نام خانوادگی : مقیمی

 

 شماره تماس : 33475914

 

آمار بازدید
دی ان ان