سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه 

 

 نام :امین


 سمت :ﻛﺎرﺷـﻨﺎس سخت افزار


 

نام خانوادگی : رضازاده

 

 شماره تماس :33461089


آمار بازدید
دی ان ان