سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
تحقق شهر هوشمند با رفع مشکلات در دو عرصه زیرساخت و قوانین شنبه, 13 مهر,13980

تحقق شهر هوشمند با رفع مشکلات در دو عرصه زیرساخت و قوانین

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز گفت: در بسیاری از شهرها و کلانشهرها ضعف ها و کمبودهای آشکاری به ویژه در دو عرصه زیرساخت و...
حرکت به سمت شهر هوشمند در گرو تامین زیرساخت ها شنبه, 13 مهر,13980

حرکت به سمت شهر هوشمند در گرو تامین زیرساخت ها

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز گفت: مدیریت واحد شهری در موضوع شهر هوشمند وجود ندارد.
شهر هوشمند با ایجاد ساختار تشکیلاتی مناسب تحقق می یابد شنبه, 13 مهر,13980

شهر هوشمند با ایجاد ساختار تشکیلاتی مناسب تحقق می یابد

رییس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: علیرغم اقدامات پراکنده ای که در بعضی از شهرها و خصوصا کلان شهرها کم و بیش در حوزه شهر هوشمند انجام شده است...
شهرداری مشهد در سال گذشته یک برنامه عملیاتی در حوزه شهر... شنبه, 13 مهر,13980

شهرداری مشهد در سال گذشته یک برنامه عملیاتی در حوزه شهر...

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: برای حرکت مدیریت شهری به سمت شهر هوشمند نمی توان یک نمره واحدی در نظر گرفت.
برای سال 1400 شهرداری اصفهان به سمت درآمدهای پایدار از... شنبه, 13 مهر,13980

برای سال 1400 شهرداری اصفهان به سمت درآمدهای پایدار از...

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: شهر هوشمند نیازمند زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب است.
RSS
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان